Contact: Ulf Bergman
30
jan
2023
Stockholm Söder

Sweden

Lars Lannfelt, MD, PhD, Professor, Uppsala Universitet berättar om upptäckten av den ”svenska” mutationen 1992. Denna genetiska mutation orsakar Alzheimers sjukdom i en stor familj och leder till 3-5 gånger ökad produktion av amyloid β (Aβ). Ett annat stort vetenskapligt genombrott var upptäckten av den arktiska mutationen, som hittats i en familj från norra Sverige. Den patogena effekten av mutationen var en benägenhet att generera löslig aggregerade Aβ, protofibriller. Dessa former av Aβ är toxiska. Detta inspirerade Lars Lannfelt till att utveckla en antikropp mot Aβ-protofibriller, mAb158, som en potentiell behandling för Alzheimers sjukdom. 2003 grundades BioArctic, baserat på upptäckten av den arktiska mutationen. BioArctic har tecknat ett långsiktigt licensavtal med Eisai Pharmaceuticals i Japan om den kliniska utvecklingen av lecanemab. Resultaten från fas 3 kom i september 2022, och primära och alla viktiga sekundära slutpunkter uppfylldes.