Anna Karin Horneij om hälsa och välbefinnande

Dagens Föredragshållare Anna Karin Horneij kom och talade om hälsa och välbefinnande. Hon är rotarian från Sundsvall där de varit aktiva med nätverkande. Ni som vill veta mer om henne kan läsa mer på https://thebusinesswomantoday.global/annakarin-horneij-ideas-can-change-world/. Efteråt kunde de som var intresserade köpa ett litet test som visar en del värden i kroppen.
Anna Karin Horneij om hälsa och välbefinnande LarsÅke Petersson 2023-03-12 23:00:00Z 0

Från mutation till möjlig behandling för Alzheimer

Lars Lannfelt, MD, PhD, Professor, Uppsala universitet. En stor vetenskaplig bedrift var upptäckten av den ”svenska” mutationen. 1992 Denna genetiska mutation orsakar Alzheimers sjukdom i en stor familj och leder till 3-5 gånger ökad produktion av amyloid β (Aβ). Ett annat stort vetenskapligt genombrott var upptäckten av den "arktiska" mutationen, som hittats i en familj från norra Sverige. Den patogena effekten av mutationen var en benägenhet att generera löslig aggregerade Aβ, protofibriller. Dessa former av Aβ är toxiska. Detta inspirerade Lars Lannfelt till att utveckla en antikropp mot Aβ-protofibriller, mAb158, som en potentiell behandling för Alzheimers sjukdom. 2003 grundades BioArctic, baserat på upptäckten av den arktiska mutationen. BioArctic har tecknat ett långsiktigt licensavtal med Eisai Pharmaceuticals i Japan om den kliniska utvecklingen av lecanemab. Resultaten från fas 3 kom i september 2022, och primära och alla viktiga sekundära slutpunkter uppfylldes.
Från mutation till möjlig behandling för Alzheimer LarsÅke Petersson 2023-03-05 23:00:00Z 0

Putins krig

Nils Bildt, Civilekonom, Överste/RO/ i armen, har sedan den ryska invasionen av Ukraina i ett antal uppmärksammade texter på SvDs ledarsida beskrivit hur det ukrainska försvaret kunnat slå tillbaka de ryska trupper som många trodde skulle vara övermäktiga. Han har nu kommit ut med skriften Putins krig. Frivärld 2022 där han  förklarar krigets faser, hur och varför Ukraina är bättre, samt ett antal scenarier framöver. I ett inledande avsnitt beskriver Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, utvecklingen fram till invasionen. Gunnar Hökmark, bland annat initiativtagare till Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina, tecknar vad som krävs av Europa för att det krig som drabbat Ukraina, men berör hela Europa ska vinnas.
Putins krig LarsÅke Petersson 2023-02-19 23:00:00Z 0

Cristopher O'Reagan

Dagens föredragshållare Christopher O’Regan är en person som med humor, glöd, kunskap och entusiasm trollbinder och lotsar oss in i 1700-talets senare hälft. Han brinner för ämnet och ”menar att den som inte känner sin historia kan inte förstå sin samtid eller kommande framtid”.
Cristopher O'Reagan LarsÅke Petersson 2023-02-12 23:00:00Z 0

Från Välfärdsstat till välfärdssamhälle

Från Välfärdsstat till välfärdssamhälle - om rätt att välja och varsam användning av skattemedel. Peje Emilsson har studerat vid Stockholms universitet och Harvard Business School. I rollen som grundare (1970) och ägare av Kreab, som länge har varit en marknadsledande PR-byrå i Sverige, har han varit en pionjär inom svensk PR- och informationsbransch.
Från Välfärdsstat till välfärdssamhälle Rolf Löfberg 2023-02-05 23:00:00Z 0

Oxytocin vårt dolda antistress och hälsosystem?

Kerstin Uvnäs Moberg, Professor emerita. Kerstins forskning handlade ursprungligen om magtarmkanalens endokrina system. På 80-talet blev hon intresserad av kvinnlig fysiologi och hälsa och därmed också av hormonet  oxytocin . Hon har bidragit till grundläggande kunskap rörande de fysiologiska effekterna av oxytocin och även dess roll vid amning, närhet och massage. Under de sista åren har även oxytocinets effekter vid menopaus studerats. Kerstin har också intresserat sig för oxytocinets roll och positiva hälsoeffekter av interaktion mellan människor och djur. Hon har skrivit flera böcker varav Lugn och beröring och Närhetens hormon har översatts till ett flertal andra språk.
Oxytocin vårt dolda antistress och hälsosystem? LarsÅke Petersson 2023-01-22 23:00:00Z 0

Utlandssvenskarnas röst i Sverige i 85 år.

Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin berättade om rätt till dubbelt medborgarskap och att rösta från utlandet. Det är två paradigmskiften som Svenskar i Världen står bakom. Vilka frågor är på tapeten idag och vad säger Sveriges främsta företagsledare om behovet av internationell erfarenhet? 
Utlandssvenskarnas röst i Sverige i 85 år. Rolf Löfberg 2023-01-15 23:00:00Z 0

NOVO NORDISK - en titt bakom ridån hos norra Europas mest värdefulla företag.

NOVO NORDISK - en titt bakom ridån hos norra Europas mest värdefulla företag. Göran Ando, Leg läkare, fd styrelseordförande för Novo Nordisk. Innan dess vice koncernchef på Pharmacia, ansvarig för forskning och utveckling samt produktion, IT och affärsuveckling. Koncernchef Celltech Group i Storbrittanien, FoU chef Glaxo (nu GSK) i Storbrittanien.
NOVO NORDISK - en titt bakom ridån hos norra Europas mest värdefulla företag. LarsÅke Petersson 2023-01-08 23:00:00Z 0

Besöka av USA:s ambassadör, Mr Ramanathan

Amerikas förenta staters nye ambassadör Erik D. Ramanathan, överlämnade torsdagen den 20 januari 2022 sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. När kreditivbrevet är överlämnat kan ambassadören representera sitt land i Sverige. Handhavandet av detta arrangemang ordnas av Utrikesdepartements protokollenhet. Ambassadör Ramanathan fick en intensiv start i Sverige, bl a med kriget i Ukraina och Sveriges beslut att ansöka om Nato-medlemskap. Därtill internationella klimatmöten med ett stort antal besök av högt uppsatta amerikanska politiker och militärer. Ambassadör Ramanthan har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter, detta har starkt påverkat hans karriär, med en bakgrund inom både medicin och juridik.
 
Besöka av USA:s ambassadör, Mr Ramanathan LarsÅke Petersson 2022-12-11 23:00:00Z 0

Om Silviahemmet, Lotta Roupe Bitr. verksamhetschef berättar

Lotta Roupe, Silviasyster, Bitr. verksamhetschef, dagverksamhetsansvarig Drottningholm för Silviahemmet som kom och berättade om deras verksamhet. Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens), med fokus på dagverksamheten. Lotta kommer att berätta om hur symptomen kan te sig i en kognitiv sjukdom och hur omgivningen kan göra det lättare för personen. 
Om Silviahemmet, Lotta Roupe Bitr. verksamhetschef berättar LarsÅke Petersson 2022-11-27 23:00:00Z 0
En konstitutionell kris eller hur värna vår demokrati LarsÅke Petersson 2022-11-20 23:00:00Z 0

Silverfloden – svenskarna som lyckades i Sydamerika

Mats Erasmie berättade i andra delen i en påbörjad trilogi om fattiga svenskar som för hundra år sedan lämnade Sverige för att påbörja ett nytt liv i Sydamerika. I dagens föredrag berättade han om den fristående fortsättningen, Silverfloden. Mats är civilekonom som utöver skrivandet driver startup-bolag och arbetar som utbildare och vd-stöd för ett antal medelstora bolag.,
Silverfloden – svenskarna som lyckades i Sydamerika LarsÅke Petersson 2022-11-13 23:00:00Z 0

Besök av Leif Östling

Besök av Leif Östling, f.d. VD på Scania, intercitymöte med Stockholm Skanstull RK. Fantastisk föreläsare. Kul när salen är fullsatt!
Besök av Leif Östling LarsÅke Petersson 2022-10-30 23:00:00Z 0

Normalt åldrande - finns det?

Synen på åldrandet från ålderstrappans föreställning (upp- och nedgång i livet ) till typer av åldrande (patologiskt, typiskt och framgångsrikt) och nu biologiskt baserat på allt från grundläggande biologi till sociala förhållanden om hur man lever sitt liv och åtskillnad mellan kronologiskt och biologiskt ålder.
Ove Almkvist, Professor emeritus, Stockholms Universitet och KI är utbildad psykolog och har disputerat på KI om kognitiva förändringar vid bl.a. Alzheimers sjukdom och numera intresserad av de tidiga tecknen på detta 
 
Normalt åldrande - finns det? LarsÅke Petersson 2022-10-09 22:00:00Z 0

Vaccin väntas bota cancer, Sara Mangsbo

Sara Mangsbo, lektor inom antikroppsläkemedel och docent inom immunologi är disputerad inom klinisk immunologi och har forskat kring cancer och immunförsvaret i över 15 år. Sara är expert inom peptid och antikroppsläkemedel och har framgångsrikt applicerat sin forskning till tillämpbara områden. Hon startade sitt första företag 2014, Immuneed, som idag tillhandahåller en global service till små och stora läkemedelsbolag där Immuneed analyserar immunotoxicitet av nya läkemedelskandidater innan de går in i kliniken första gången. 
Vaccin väntas bota cancer, Sara Mangsbo LarsÅke Petersson 2022-10-05 22:00:00Z 0

För frihetens skull – min väg in i politiken.

Lena Adelsohn Liljeroth, en svensk journalist och före detta politiker (moderat), ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, samt Sveriges kultur- och idrottsminister från 2006 till 2014. Under sin tid som kulturminister genomförde Adelsohn Liljeroth ett antal reformer. Bland annat tillsatte hon en utredning som ledde fram till den så kallade Kultursamverkansmodellen, som vi fick höra om av Stina Oskarsson när hon besökte oss. Lena är med i Rotary Djurgården som träffas på Odd Fellow på fredagar. Hon finns med på Rysslands lista på 89 EU-medborgare som inte är välkomna till Ryssland.
För frihetens skull – min väg in i politiken. LarsÅke Petersson 2022-09-25 22:00:00Z 0
Fyra sabbatsår från diskbaljan - Marie Bäckström LarsÅke Petersson 2022-09-18 22:00:00Z 0

Säkerhetspolitik och Ryssland i fokus

Säkerhetspolitik och Ryssland i fokus när Johan Molander sammanfattar sitt liv i rikets tjänst. Vad är bakgrunden till Sveriges Rysslandspolitik? Hur kunde ledande socialdemokrater jämställa Warszawapaktens diktaturer med NATO:s demokratier? Nu sammanfattar  Johan Molanders över fyra decenniers erfarenheter som ambassadör och förhandlare på internationell toppnivå i boken DIPLOMATENS SISTA DEPESCH. Carl Bildt hyllar boken och skriver: "En elegant inifrån-skildring av utrikespolitikens och diplomatins verkliga värld. En vädjan om att ta vår säkerhetspolitik på allvar." Johan pekar i boken på naiva element i den svenska nedrustningspolitiken och beskriver hur den klassiska svenska nedrustningspolitiken motverkar sitt syfte.  
Säkerhetspolitik och Ryssland i fokus LarsÅke Petersson 2022-09-11 22:00:00Z 0

Solidaritet med Ukraina

På måndagarna samlas Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg 1200 för att visa stöd och solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket och deras rätt till fred och frihet. Rotary Stockholms Söder var där och fick lyssna till vacker sång av en ung man samt tal från en i Stockholm boende rysk medborgare som tagit avstånd från Putin. Måndagsrörelsen bildades med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.  Den är partipolitiskt oberoende och drivs ideellt i föreningsform. Dom vill ge en mötesplats för alla människor som bryr sig, oberoende av politiskt block. 
  
Solidaritet med Ukraina LarsÅke Petersson 2022-09-04 22:00:00Z 0

Historisk händelse i Östersjöprojektet

Ett fantastiskt samarbete har inletts med Mälarscouterna i norra Ängby, Bromma när det gäller Östersjöprojektet. Rotary Skanstull och Stockholm Söder är drivande krafter bakom samarbetet.
Ulf Bergmans, Stockholm-Söder RK, och Maj Alvinger Bergmans, Stockholm-Bromma RK, dotterdotter gick under året med i Mälarscouterna i norra Ängby i Bromma – www.malarscouterna.se.  Även hennes mamma, dvs. Ulfs och Majs dotter, började samtidigt att engagera sig i verksamheten. Alla de tre vuxna hade som barn varit med i scouterna och visste vad det betyder på kort och lång sikt.
Historisk händelse i Östersjöprojektet LarsÅke Petersson 2022-08-26 22:00:00Z 0

Årets Skärgårdsutflykt

En gång om året åker klubben ut till någon av medlemmarnas sommarstugor i skärgården. Den 24:e augusti var det dags för klubbens årliga skärgårdsutflykt. I år ställde vi kosan till Aspö där vår medlem Göran Wendin tog emot oss.
 
Årets Skärgårdsutflykt LarsÅke Petersson 2022-08-23 22:00:00Z 0

Coronakommissionen Joakim Sonnegård

Terminens sista möte före sommaruppehållet, dessutom intercitymöte med Stockholm Skanstull RK, var riktigt trevligt med nästan 45 personer på plats. Även om vi var inne så var det kul att vädrets makter var med oss… Det kändes väldigt mycket som skolavslutning. Dagen till ära var det Coronakommissionens huvudsekreterare som föreläste för oss. Mycket intressant att lyssna på Joakim Sonnegård.
Coronakommissionen Joakim Sonnegård LarsÅke Petersson 2022-06-12 22:00:00Z 0

En resa från börsintroduktion till barnböcker.

Annika Billberg arbetar som författare, egenföretagare och rådgivare till börsbolag inom aktiemarknadskommunikation. I sitt föredrag berättar honom vad som inspirerat henne att börja skriva barnböcker och hur man kombinerar författaryrket med att hjälpa bolag att komma till börsen. 

En resa från börsintroduktion till barnböcker. LarsÅke Petersson 2022-05-29 22:00:00Z 0

Prevention av allergi och astma 

Prevention av allergi och astma - från teori till empiri. Björn Nordlund, specialiserad sjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus och docent inom barnallergologi, talade.
 
Prevention av allergi och astma LarsÅke Petersson 2022-05-22 22:00:00Z 0

Livets Uppkomst

Britt-Marie Sjöberg är emeritusprofessor i molekylärbiologi, vid institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Hon leder en forskargrupp på fem personer som studerar hur celler tillverkar DNA-byggstenar. Britt-Marie är också VD för Wenner-Gren Stiftelserna som stöder internationellt vetenskapligt samarbete.
 
 
Livets Uppkomst LarsÅke Petersson 2022-05-15 22:00:00Z 0
Carin Götblad: Hur förhindrar vi tillströmningen av barn och unga till gängen Pakizeh Holvander, Skanstull 2022-05-08 22:00:00Z 0

Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare.

Beatrice Christensen Sköld, filosofie doktor, som disputerat i pedagogikhistoria berättade om vår första kvinnliga läkare. Beatrice har tidigare arbetat som utredare vid Regeringskansliet och Myndigheten för tillgängliga medier, när den hette Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Beatrice är numer aktiv i Kvinnliga Akademikers förening.
Hennes föredrag om den spännande pionjären i modern kvinnohistoria återges i boken ”En Qvinna läkare! Doktor Karolina Widerström” (red. Eva Blomberg), som är ett verk av sex medlemmar i denna förening, som grundats bl.a. av Karolina Widerström." 
 
Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare. LarsÅke Petersson 2022-05-01 22:00:00Z 0
Krig i Europa och dess påföljder på den allmänna hälsan: Hur kan Sverige stödja Ukraina  LarsÅke Petersson 2022-04-10 22:00:00Z 0

Armeniska folkmordet 1915

Vahagn Avedian. Intercity möte tillsammans med Stockholm-Skanstulls RK. Vahagn Avedia är historiker med särintresse för forskning om folkmord, mänskliga rättigheter, fred- och konfliktstudier och demokrati. Hans forskning har i huvudsak handlat om armeniska folkmordet 1915 i Osmanska imperiet och dess arv och minnespolitik. Den inkluderar forskning om hur folkmordet har påverkat både offer och förövare, deras respektive samhällen men också deras ömsesidiga relationer och frågan om försoning. Folkmordet har också spelat en viktig roll inom internationell rätt och framkomsten av lagar rörande mänskliga rättigheter, bland andra FN:s folkmordskonvention. Vahagns forskning har därmed mest fokuserat på eftergifterna från stora konflikter och trauman, hur de har påverkat de inblandade parterna rent fysiskt men också hur deras minnen har hanterats och påverkar den efterföljande försoningsprocessen. Förutom det armeniska folkmordet inkluderar hans forskning även genomgående studier av förintelsen och andra fall av folkmord så väl som andra större konflikter och fall rörande mänskliga rättigheter och demokrati, bland andra Sydafrika efter apartheid m.fl. En konflikt som han har studerat närmare är den om Nagorno-Karabach i Kaukasus mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den fortfarande olösta konflikten som blossade upp 1988 går tillbaka till första världskriget och har krävt över 30 000 liv och tvingat närmare en miljon människor till flykten.

Vahagn är också medskapare och redaktör för Armenica.org som är tillägnat Armeniens historia och dess relaterade ämnen. Som del av samma projekt har de även skapat och underhåller sidorna Folkmordet1915.se, som erbjuder allmän information och referensmaterial om händelserna under första världskriget samt Karabach.se, som erbjuder liknande information om Karabach-konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Vahagn föreläser inom den egna forskningsområden för olika åhörargrupper, allt från högstadie- och gymnasielever till högskolor och universitet samt öppna föreläsningar för allmänheten.

Armeniska folkmordet 1915 LarsÅke Petersson 2022-04-07 22:00:00Z 0
Barbro Westerholm - fortsättning.... LarsÅke Petersson 2022-03-27 22:00:00Z 0

Okända kriget på Nordkalotten maj-juni

Dag Storsletten som har sina rötter i Nord-Norge har efter pensionering från SAS arbetat som färdledare på Hurtigruten för svenska och amerikanska gäster. Under sina resor längs den långa kusten i norr har Dag upptäckt en bristande kunskap om händelserna på Nordkalotten under åren 1940 till 1945. Han berättar om krigets fasor i Nord-Norge och om hur Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Sovjet  och USA agerade under dessa år.
Okända kriget på Nordkalotten maj-juni LarsÅke Petersson 2022-03-20 23:00:00Z 0

Den legendariska pråmen STORKEN - Pierre Ström

Om den legendariska vispråmen Storken. PIERRE STRÖM tillhör den kärntrupp av vissångare med bl.a. Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk, som kring Vispråmen Storken, startade visvågen på 1960-talet. Pierre har gjort ett tiotal LP och flera CD, med bland annat rallarvisor. Den näst senaste CD-produktionen är en hyllning till Ulla Winblad. Pierre har tilldelades ett flertal stipendier och 2021 mottog Pierre Taubesällskapets Trubadurpris. I år, 2022, firar Pierre 60 år som professionell artist, sångare och låtskrivare på vis-scenen.

 

 

Den legendariska pråmen STORKEN - Pierre Ström LarsÅke Petersson 2022-03-13 23:00:00Z 0

Webbinarium om våtmarker med titeln "Wetlands and the Baltic Sea Environment". 

Lördagen den 5 mars arrangerade vårt distrikt ett webbinarium om våtmarker med titeln "Wetlands and the Baltic Sea Environment". Det sker på uppdrag av BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network, dvs. det gränsöverskridande samarbetet mellan de 9 länderna runt Östersjön. I detta webinarium får Du både vetenskaplig bakgrund till våtmarker och några goda exempel - bland annat Utö.
Webbinarium om våtmarker med titeln "Wetlands and the Baltic Sea Environment". LarsÅke Petersson 2022-03-08 23:00:00Z 0

Kaffeologi -  Myter och forskning om en älskad dryck

Bertil Fredholm, Professor Emeritus, Karolinska Institutet, gav oss en intressant föreläsning via telefonlänk om vårt älskade kaffe. P.g.a. misstänkt corona kunde inte Bertil närvara fysiskt på mötet men via telefon och bildspel fick vi ändå en intressant föreläsning om kaffet som vi avnjöt till föreläsningen.

Kaffeologi - Myter och forskning om en älskad dryck LarsÅke Petersson 2022-03-07 23:00:00Z 0

Caravelle - ett historiskt flygplan

Caravelle - ett historisk flygplan. Intercity möte tillsammans med Stockholm-Skanstull RK. Ett spännande föredrag om historiska flygplanet Caravelle! Idag hade vi besök av Michael Sanz som är medgrundare av Le Caravelle Club och redaktör för tidningen ”Svensk Flyghistorisk Tidskrift”, tidskriften ges ut av Svensk Flyghistorisk Förening som har ett omfattande bokarkiv med mer än 5000 titlar!
Caravelle - ett historiskt flygplan LarsÅke Petersson 2022-02-27 23:00:00Z 0

Tankar om Nobelpriset

Tobias Degsell har arbetat på Nobelmuseet i åtta år. Han har kännedom om samtliga 975 nobelpristagare. Han har under dessa år kunnat intervjua pristagarna och vi fick ta del av hans tänkvärda sammanställning. 

Tankar om Nobelpriset LarsÅke Petersson 2022-02-26 23:00:00Z 0

Brain and Learning

”Brain and Learning” Gunnar Bjursell, professor emeritus och koordinator för programmet Kultur och Hjärna vid Karolinska institutet, föreläste om det framväxande forskningsområdet där modern neurovetenskap möter humaniora, pedagogik, samt klassiska kulturella aktiviteter.     
  
Brain and Learning LarsÅke Petersson 2022-02-06 23:00:00Z 0

Författarsamtal med Stina Oscarsson

Dagens föredrag var ett författarsamtal med Stina Oscarsson tillsammans med Stockholm-Skanstull Rotaryklubb och med Ulf Bergman som moderator. Det var härligt att se så många medlemmar från bägge klubbarna.
Författarsamtal med Stina Oscarsson Lars Åke Petersson 2021-11-09 23:00:00Z 0
World Polio Day - Insamlingsgalan! Lars Åke Petersson 2021-10-23 22:00:00Z 0
Stockholm Söder Rotaryklubb - Vår historia Kristina Pollack 2021-04-01 22:00:00Z 0

Projekt Rena Mälaren - bärga skrot

Rotarys Projektet Rädda Östersjön, har en naturlig koppling till Rena Mälaren - ett ideellt projekt
med ett 50 tal volontärer som utför dykstädningar i Mälaren/Östersjön. 

 
Projekt Rena Mälaren - bärga skrot Ulf Bergman 2021-03-25 23:00:00Z 0

Stödprojekt i Gambia för barn och ungdom

Publicerad av Ulf Bergman den 08 Dec 2020
artikeltumnagel
Stockholm-Söder och Stockholm-Älvsjö Rotaryklubbar samt Bromma RK (D2350) och Rotarys U-fond stödjer julfirande för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Gambia. Det är ett treårsprojekt med målet att Rotary Gambia ska ta över.
 
Stödprojekt i Gambia för barn och ungdom Ulf Bergman 2020-12-07 23:00:00Z 0

Läkemedelsjättarnas makt

Reflektioner kring Dokument utifrån ”Läkemedelsjättarnas makt” av Ulf Bergman. Några få gigantiska företag dominerar den globala marknaden för läkemedel. Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner. Nya, banbrytande behandlingar kan kosta hundratusentals kronor eller mer. Nu pågår kapplöpningen mot en riktig guldgruva för läkemedelsföretagen - behandling av patienter som drabbats av coronaviruset.

 

Läkemedelsjättarnas makt Ulf Bergman 2020-10-20 22:00:00Z 0
Caren Sjöström om vikten av Emotionell Intelligens i den digitala världen. Lars Åke Petersson 2020-10-02 22:00:00Z 0

Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik

artikeltumnagel
Musik har varit en viktig del för ett vanligt liv för studenter på musikskolan för barn med funktionsnedsättning i heder av Paul Harris i Lublin, Polen.Skolan grundades av roterande medlemmar, och serverar 20 elever med olika funktionshinder, inklusive Downs syndrom, autism och synskador.Den Rotary Club av Lublin-Centrum-Marie Curie-Sklodowska har finansierat med hjälp av Rotary Foundations matchande bidrag och Henryk Wieniawski musikaliska sällskapet, som inrymmer skolan.
Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik 2018-03-28 04:00:00Z 0 musik

Indien firar tre år utan polio

artikeltumnagel
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011.Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-28 04:00:00Z 0

Att finna fristad

artikeltumnagel
År hade Angalia Bianca sovit i övergivna byggnader över hela Chicago.Hon stal. Hon gjorde droger. Hon tillbringade tid in och ut ur fängelse för förfalskning, stöld, intrång och innehav av narkotika.Men efter att hon landat i fängelse för sjunde gången, något förändrats--Bianca visste att hon ville ha ett bättre liv.Hon visste precis hur man gör det hända.
Att finna fristad 2018-03-28 04:00:00Z 0

Rädda liv i Ghana

artikeltumnagel
Vad är det som att ta ett stort team till Afrika?Det har förmodligen varit en av de mest givande upplevelserna i mitt liv.I mitten av februari började jag leder roterande medlemmar från hela den östra kusten av USA genom Ghana.Jag har försökt att ge teamet en ghanansk Välkommen som jag fått på mina tidigare resor.En stor resa är en verklig välsignelse eftersom varje person ser Ghana och vårt arbete på ett annat sätt.
Rädda liv i Ghana 2018-03-28 04:00:00Z 0
Tags