Mats Erasmie berättade i andra delen i en påbörjad trilogi om fattiga svenskar som för hundra år sedan lämnade Sverige för att påbörja ett nytt liv i Sydamerika. I dagens föredrag berättade han om den fristående fortsättningen, Silverfloden. Mats är civilekonom som utöver skrivandet driver startup-bolag och arbetar som utbildare och vd-stöd för ett antal medelstora bolag.,
Ett intressant föredrag om en relativt okänd del av vår historia. Dödskaravanen, den första i romantrilogin, skildrar fattiga svenskar som för hundra år sedan flydde eller lämnade Sverige och som via Brasilien efter alla vedermödor landar i Misiones, Argentina. Tiden som den andra fristående fortsättningen Silverfloden och föredraget skildrar, var en fantastisk period för Argentina. Landet var ett av de allra rikaste i världen. Idag hör det till ett av de fattigare. Då var Sverige ett av de fattigaste, idag ett av de rikaste men var kommer vi att vara om fyrtio, femtio år? Välstånd är inget vi kan ta för givet utan att vårda, fördela och utveckla. Detta är något vi kan lära av historien och som föredraget bland annat berör.
Silverfloden är en berättelse om en ung mans frigörelse från det förflutna och skapandet av den egna framtiden i ett nytt land. Det är en fiktiv roman, men det som händer eller har hänt eller skulle kunna hända och händer även idag. Boken är den fristående andra delen i Dödskaravantrilogin vars underliggande teman är immigration, välstånd och integration.