Nils Bildt, Civilekonom, Överste/RO/ i armen, har sedan den ryska invasionen av Ukraina i ett antal uppmärksammade texter på SvDs ledarsida beskrivit hur det ukrainska försvaret kunnat slå tillbaka de ryska trupper som många trodde skulle vara övermäktiga. Han har nu kommit ut med skriften Putins krig. Frivärld 2022 där han  förklarar krigets faser, hur och varför Ukraina är bättre, samt ett antal scenarier framöver. I ett inledande avsnitt beskriver Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, utvecklingen fram till invasionen. Gunnar Hökmark, bland annat initiativtagare till Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina, tecknar vad som krävs av Europa för att det krig som drabbat Ukraina, men berör hela Europa ska vinnas.

 

Nils Bildt inleder skarpt med ”vi är här p.g.a en idiot som förstör, skadar och dödar.” Hundratusentals människor på båda sidorna har skadats och dödats, till vad nytta? Nils är reservofficer med överstes grad i svenska försvaret och har arbetat mycket med Ryssland, som han besökt ett 50-tal gånger. Tove Lifvendahl tog emot en ”ledare” om kriget i Ukraina från Nils som hon lade åt sidan, men när den publicerades var det den mest lästa ledaren i SvD någonsin.

Broder Carl lyssnar alltid till USA, som tror sig veta allt, var övertygad om att amerikanarna var på rätt spår när dom påpekade att Ryssland snart skulle anfalla Ukraina. Nils som är mera skeptisk till USA, ställde sig avvisande till detta. Dessvärre hade Nils fel denna gång, vilket vi alla beklagar. Kriget bröt ut och ryssarna vällde in och sköt sönder städer med höga dödstal bland civilbefolkningen.

Den ryska underrättelsetjänsten meddelade Putin att den ukrainska befolkningen skulle hälsa honom som en hjälte, ”vilket var totalt åt helvete”. Inte bra med en underrättelsetjänst utan kontroll på läget. Men Putin skred till verket med utgångspunkten att Ukraina var militärt svagt och att övriga västvärlden inte skulle engagera sig. Målet var att snabbt likvidera Ukrainas ledning och ersätta dem med ett Moskvalojalt styre. Förutsättningarna för att lyckas kom på skam. Förbanden var för få och dåligt samordnade. Ryssarna trodde och hade förhoppningen att Ukrainas försvar var svagt. Även detta var fel, underrättelsesidan hos ryssarna lämnar mycket övrigt att önska, tack o lov.

De ukrainska lokalförsvarsförbanden lyckade stoppa de ryska elitförbanden (76:e Luftlandsättningsdivisionen från Pskov) vid luftlandsättning vid Kievs flygplats. Flera av de ryska elitförbanden som är avdelade för aktiviteter mot Sverige är nästan utraderade, tex, Marininfanteribrigaden i Kaliningrad, 334 Strandsäkringsbataljonen etc. Ukraina lyckade också sänka den ryska marinens flaggskepp, kryssaren Moskva genom att anfalla med kustrobotar samtidigt som de fick hjälp att störa ut eld- och luftvärnssystemet på kryssaren.

Nils menar att USA har full kontroll över läget i Ukraina och avlyssnar allt med sina spaningsflygplan som flyger regelbundet över Ukraina. Man tar in allt vad mobilsamtal, sms, signalmeddelanden osv och ser till att Ukraina har god och uppdaterad information om läget. Hade väst givit det stöd i somras som vi ger idag så skulle kriget vara över. Man har varit alldeles för ängslig för vad Putin skall tycka. Vad vill väst? Satsa ordentligt nu så är det slut snart, annars kommer detta att dra ut på tiden och bara gagna Putin.

Det finns tre scenarier

  1. Utdraget krig mot Putin – Putin vill vinna tid, men tid kostar. Putin hoppas på att något skall hända som hjälper honom.

  2. Utökad satsning från Ryssland på flera olika fronter, tex cyberattacker mot andra länders myndigheter, infrastruktur och energiförsörjning

  3. Den ryska armen imploderar. Den ryska armens förluster är 10 ggr större än de totala förlusterna i Afghanistan som på sikt medförde Sovjetunionens fall.

Putins krig (häftad)