Rotarys Projektet Rädda Östersjön, har en naturlig koppling till Rena Mälaren - ett ideellt projekt
med ett 50 tal volontärer som utför dykstädningar i Mälaren/Östersjön. 

 
Lördagen den 20 mars genomförde 10 dykare städdykningar i Alvik mellan Tranebergsbron och Tvärbanebron, med Rotary Västerled som initiativtagare.
Rotary Bromma och Stockholm Söder var också representerade.

Bildäck, bilbatterier med frätande svavelsyra, elsparkcyklar, och massor med skräp blev dagens fångst. Rena Mälaren
syftar till att få bort gifter från Mälaren/Östersjön och väcka opinion så att folk slutar slänga allt möjligt i vår vackra och
ömtåliga vattenmiljö. Dykningar sker regelbundet och Rotary är med och stöttar på landbacken. Nästa dyk finns
alltid på www.renamalaren.com. Alla är välkomna!
 
Vid pennan
Ulf Bergman