Lotta Roupe, Silviasyster, Bitr. verksamhetschef, dagverksamhetsansvarig Drottningholm för Silviahemmet som kom och berättade om deras verksamhet. Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens), med fokus på dagverksamheten. Lotta kommer att berätta om hur symptomen kan te sig i en kognitiv sjukdom och hur omgivningen kan göra det lättare för personen. 
Hur tar vi hand om våra nära och kära som råkar ut för kognitiva nedsättningar som påverkar minnet, orienteringsförmågan, språk, uppmärksamhet, impulskontroll och mycket mer? Det fick vi lära oss mer om i måndags på vårt veckomöte när vi lyssnade på Silviahemmets Lotta Roupe, Silviasyster, Bitr. verksamhetschef, dagverksamhetsansvarig Drottningholm. Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens), med fokus på dagverksamheten. Lotta berättade om hur symptomen kan te sig i en kognitiv sjukdom och hur omgivningen kan göra det lättare för drabbade personer i form av bemötande och kommunikation. För mer information, https://www.silviahemmet.se/