NOVO NORDISK - en titt bakom ridån hos norra Europas mest värdefulla företag. Göran Ando, Leg läkare, fd styrelseordförande för Novo Nordisk. Innan dess vice koncernchef på Pharmacia, ansvarig för forskning och utveckling samt produktion, IT och affärsuveckling. Koncernchef Celltech Group i Storbrittanien, FoU chef Glaxo (nu GSK) i Storbrittanien.
 
Efter lunchen så överlämnades ordet till dagens föredragshållare Göran Andos som talade intressant och inspirerat om ”Novo Nordisk”. Företaget är relativt okänt internationellt, dock välkänt i Danmark. Företaget har det överlägset största börsvärdet i Norden 3,2 TSEK (300M USD). Företaget är rankat som Topp 30 i Världen och Topp 5 läkemedel. Just nu mer värt än Pfizer (2.9 T SEK) och AZ (2,18 T SEK)
- Majoritetsägt av Novo Nordisk Foundation
- Sedan bildandet för 100 år sedan har företaget sysslat med en sak – Diabetes.
- Oerhört tidig och kraftfull fokus på ”Novo Nordisk Way” som innebär ansvar också till samhälle, miljö, patienter och anställda. Långt innan ESG blev det modeord det nu är.

1921 upptäckte Fred Banting och Charles Best insulinet och dess verkan i människan. August Krogh – Nobelpristagare och zoofysiolog. Blev övertygades av sin hustru Marie som var läkare och drabbad av diabetes att åka till Kanada och försöka få rättigheter att tillverka insulin i Danmark. Resan föll väl ut och han fick tillståndet och grundade Nordisk Laboratories. Efter några år bildades, av Kroghs bröder, en konkurrent Novo Therapeutics. Företagen var bittra konkurrenter fram till 1989. Då bolagen sammanslogs. Under resans gång gick diabetes från att vara en dödlig sjukdom till att med insulinets hjälp bli en kronisk sjukdom. Från 1960 talet fram till våra 2000-talet var forskningen i bolaget mycket framgångsrik kring utvecklingen av insulinet mm.
STYRNING
- 27% Aktier och 72% av rösterna ägs av NNF (inkl. alla A-aktier som inte handlas).
- NNF har likadant ägande av Novoxymes
- NNF har tillgångar på ca 150 T SEK
- Självstyrande fond (Ingen familj inblandad) som ägnar sig åt välgörenhet, framförallt inom hälsovård, life science generellt med mycket stora långsiktiga bidrag framför allt till akademiska institutioner.
SAMMANFATTNING
- Göran Ando hade förmånen att vara vice ordförande och sedan styrelseordförande under en 13-årsperiod. Satt även i Novo Holdings styrelse.
- Fondägarskap är vanligt i Danmark – leder till stabilitet.
- I Danmark har det byggts upp en jättelik och mycket forskningsintensiv läkemedelsindustri av bl. a. Novo Nordisk, Lundbeck, Genmab, Leo m fl. Det finns också en medicinsk teknisk industri som är världsledande inom hörselapparater samt Coloplast som är ledande inom stomier mm.