Reflektioner kring Dokument utifrån ”Läkemedelsjättarnas makt” av Ulf Bergman. Några få gigantiska företag dominerar den globala marknaden för läkemedel. Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner. Nya, banbrytande behandlingar kan kosta hundratusentals kronor eller mer. Nu pågår kapplöpningen mot en riktig guldgruva för läkemedelsföretagen - behandling av patienter som drabbats av coronaviruset.

 

Ulf inledde med att ge sin bakgrund inom läkemedelsområdet. Han har de senaste 48 åren varit verksam inom klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Karolinska Institutet där han vid pensionen var överläkare och professor i klinisk farmakologi. Hans fokus har varit att studera läkemedelsanvändningen och relatera den till olika kliniska effekter, t ex biverkningar. Efter avhandlingen var han ett år som post doc i USA. Han har sedan dess haft många nationella och internationella uppdrag, inklusive WHO (Världshälsoorganisationen). Han har fortfarande några internationella uppdrag, samtidigt som han är engagerad som handledare och mentor i pågående projekt, bl a i Afrika.

”Läkemedelsjättarnas makt” är en fransk produktion från 2020 som sändes 20.9 med fokus fr a på USA och Europa. Några få gigantiska företag dominerar den globala marknaden för läkemedel. Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner. Nya, banbrytande behandlingar kan kosta hundratusentals kronor eller mer per patient. Nu pågår kapplöpningen mot en riktig guldgruva för läkemedelsföretagen - behandling av patienter som drabbats av coronaviruset.  Ulf illustrerade det nuvarande läget med några exempel från programmet.

I USA kunde en finansman köpa rättigheterna till dalaprin, ett malaria och HIV-infektions medel, och höja priset med 5000%, omoraliskt men helt lagligt. 

I Frankrike uppmärksammades epilepsimedicinen Dépakines (känt som valproat i Sverige) fosterskadande effekt, som varit känt länge men som inte uppmärksammats av tillverkaren Sanofi, i produktinformationen. Denna biverkan drev en upprörd mamma till ett skadat barn hela vägen till den Europeiska Läkemedelskontrollen och införandet av en färglagd varningssymbol i produktinformationen. 

Avastin (Roche) och Lucentis (Novartis) är två läkemedel som visats vara likvärdiga i att behandla åldersrelaterad makuladegeneration AMD (gulafläcken sjukan) som obehandlad leder till blindhet. Men Avastin, som var registrerat för behandling av tjocktarmscancer och därför billigt prissatt till ca 50 USD/ injektion, så kostade Lucentis, registrerat för behandling av AMD, 2000 USD.  I Sverige varierade årskostnaden per patient från 2 000 kronor till 44 000 kronor i olika regioner. Skillnaden mellan det billigaste och dyraste alternativet motsvarade en halv miljard kronor 2015. Idag kostar behandlingen med Lucentis runt 10 000 kronor i Sverige.

I januari 2019 föreläste Professor Ola Weiland, Professor infektionssjukdomar Karolinska Institutet: Gulsot - Hepatit C, en virussjukdom som numera går att bota.

2020 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C viruset. Den har legat till grund för framtagningen av läkemedel mot hepatit C.

Sovaldi, som registrerades 2014 för behandling av hepatit C, utplånar viruset på 3 månader till en kostnad av 84 000 USD. I Europa kostade det 42 000 Euro. I Sverige kostar tolv veckors behandling med Sovaldi 365 901 kronor (TLV fastställda priset).

Beroende på preparatval är kostnaden nu runt 50.000/kur enligt O. Weiland (Okt 2020).För utvecklingsländer har WHO (med stöd av Läkare utan gränser) med generikalyckats få fram en behandling för mindre än 80 USD, men bara för länder i Afrika mm.

Avslutningsvis fick vi se hur Trump administrationen nu med covid 19 stöttade tillverkaren Gilead av remdesivir (ingår i Trumps polyfarmaci!) med anmärkningsvärda stöd (status som särläkemedel! som fick dras tillbaka), för kliniska prövningar mm.

Det som hänt under det senaste decenniet är att de fem företag som utgör Big Pharma(Novartis, Roche (Schweiz), Pfizer, Johnson & Johnson (USA), Sanofi (Frankrike) dominerar läkemedelsmarknaden. De bedriver numera ingen egen forskning, utan de upphandlar universitetsbaserade forskningsföretag som stöttats med offentliga forskningsmedel, NIH i USA, via offentligt finansierad forskning i Sverige med flera länder. Detta är en mycket oroande utveckling.