En konstitutionell kris eller hur ska vi värna vår demokrati. Rolf Åbjörnsson, advokat, f.d. KD, nu rättspolitisk talesperson för Medborgelig samling (MED) tog upp några problem med demokratin som han observerat under sin tid i Riksdagen.
Rolf talade dels om medias roll och dels antal ledamöter i Riksdagen samt behovet av en författningsdomstol. Media är ju inte demokrati även om de själva hävdar det och tycker sin roll är självklar. Den mediala vinkeln är intressant men när politikers och företagsledares viktigaste medarbetare är en pressekreterare så har det gått för långt. Media har stor makt men media tar inte ansvar och de tar inte etik på alla var. Ändamålet helgar medlen. Media måste vara ansvarig inför någon. Media tex tidningar når främst äldre medan de yngre inte läser tidningar utan fokuserar på sociala media. Det finns en kulturell skillnad mellan generationerna.
 
Rolf anser också att det är för många ledamöter i Riksdagen. Det blir en lekstuga när man tar in för många unga utan erfarenhet. Många ambitiösa unga tjejer drabbas p.g.a. arbetsbördan och stress och deras roll är ju bara att vara röstboskap. De blir inte tillräckligt omhändertagna. I en demokrati bygger parlamentarismen på självständiga och kloka ledamöter med livserfarenhet. Så har vi det inte i Sverige. Det har blivit en lekstuga för unga oerfarna som inte har erfarenhet eller tillräcklig utbildning för att sätta sig in, förstå och besluta om Sveriges stora frågor. Demokrati måste vara på riktigt och inte ett knapptryckarkompani. Man skall inte bara vara ett partiboskap som inte blir nominerade om man röstar fel. Du måste ha bättre på fötterna dvs ha ett yrke först för ta är det inte katastrof om du inte blir omvald.
 
En annan käpphäst som Rolf för fram är att det behövs en författningsdomstol. Som det är nu kan politiker föreslå vad som helst. I Sverige finns det inget grundlagsutskott som tex i Finland. Jämför också Sydafrika där nya lagar måste godkännas av en författningsdomstol. Högsta förvaltningsrätten bör slås ihop med Regeringsrätten så att det finns en högsta domstol. Detta skulle höja standarden på lagar i Sverige. Då kan även de klokaste juristerna kröna sina karriärer med att bli domare här och få både prestige och bra betalt.