Dagens föredragshållare Christopher O’Regan är en person som med humor, glöd, kunskap och entusiasm trollbinder och lotsar oss in i 1700-talets senare hälft. Han brinner för ämnet och ”menar att den som inte känner sin historia kan inte förstå sin samtid eller kommande framtid”.
Det är ett privilegium att få ägna sig år historia. Intresset för senare delen av 1700-talet grundar sig i att det med kraft pågick ständiga brytningar mot det förgångna, bl. a mot seder och bruk. Något som vi inte upplevt i samma utsträckning senare eller tidigare. Vi har att göra med människor som rör sig i det exotiska och ändå så nära att det blir gripbart vad dom sysslade med. Skrivandet slog igenom hos gemene man och insändarna i tidningarna är i samma anda som idag. Skrivandet som under många år hade varit enbart de lärdes kommunikationskonst har nu i större utsträckning nått ut till gemene man. Detta ger oss ovärderliga bilder av den tid dom skrev om, mycket är sig likt och har bäring än idag. Christopher lär hos dagens hälsningsfras ”tjenare” kom till. Det började med ”Jag är Er ödmjuke tjänare” sen blev det tjänare, tjenare, tjaba osv. Vi rekommenderas att gå till dåtidens morgontidningar via Kungliga bibliotekets hemsida. Det är en fantastisk läsning. Läs om bortsprungna pigor och andra efterlysningar. Språkbruket under Gustav III tid är underbart, vi hävdar att allting går framåt och i våra dagar är allt bäst, kanske kan omprövas?? Ett samhälle är alltid i ständig förändring och utveckling och alla reflekterar kring vad som händer. En ständig resa för att förstå vår samtid och för att förstå sambanden måste vi knyta an till historien och
jämföra nu med då. Det är fler svenskar av idag som kan säga mer om Gustaf III än vad dom säga om andra kungar. Föredraget avslutas med en varm och hjärtlig applåd till Christopher O´Reagan. Vi hoppas på snart återseende för att få mer klokskap från om 1700-talet historia.
 
Vid pennan
Rolf Löfberg 
Stockholm Söder Rotaryklubb