Caren har jobbat som psykolog i över 25 år och då bl.a. med emotionell intelligens (EQ). EQ är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Det är också att kunna identifiera en känsla och att sätta ord på den.

Den digitala tidsåldern kräver mer EQ av oss i det avseendet, att vi kan vara lite mer personliga och uttrycka mer av oss själva när vi är ute på nätet. Genom att berätta personliga saker om själv eller hur jag känner ökar vi mottagarens empati.
Den emotionella intelligensens ursprung började med att den amerikanske psykologen David Wechsler tog fram tester för att mäta intelligensen hos vuxna (IQ). Den israeliske psykologen Dr Bar-On började sin forskning på 80-talet inom ramen för positiv psykologi. Under 17 år gjorde han sedan internationella studier i 11 länder. Det han bl.a. tittade på var vad som gjorde vissa människor mer framgångsrika än andra och vilka förmågor som har betydelse för människors framgång. 1995 gav sedan Daniel Colenman ut boken Känslans Intelligens i vilken han beskrev EQ och vikten av
  • att veta vad vi känner och varför
  • hur hantera känslor så att det inte blir konflikter
  • kunna hantera människor
  • förstå vad andra känner och varför
Harward Business Review gav ut en bok med ”10 must read on Emotional Intelligen”
World Econmic Forum gav ut en lista med vad som krävs för framtidens jobb där EQ kom på sjätte plats. Det dom lista innan EQ var 1. Komplex problemlösning, Kritiskt tänkande, Kreativitet, Peolple Managment, och att kunna connecta med andra.
Caren avslutade med att dela ut en schematisk bild över den emotionella intelligensen där 16 förmågor var beskrivna och där vi skulle lista de två som vi tyckte var extra viktiga för att lyckas på en arbetsplats.
Empati var en av de listade förmågor som kom högt på listan och som beskriver ett intresse för andra människor, förmåga att läsa av och förstå andra människor.
Caren är en mycket engagerad och rolig föreläsare och tiden tog slut alldeles för fort. Vår president Rolf Löfberg överlämnade vårt diplom som tack och vi reste oss från borden med insikten om vikten av Emotionell Intelligens. För att citera Warren Bennis, amerikansk psykolog som givit ut flera ledarskaps böcker som menade att IQ är bara en tröskelkompetens som inte gör dig till stjärna men att EQ kan göra det.