Amerikas förenta staters nye ambassadör Erik D. Ramanathan, överlämnade torsdagen den 20 januari 2022 sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. När kreditivbrevet är överlämnat kan ambassadören representera sitt land i Sverige. Handhavandet av detta arrangemang ordnas av Utrikesdepartements protokollenhet. Ambassadör Ramanathan fick en intensiv start i Sverige, bl a med kriget i Ukraina och Sveriges beslut att ansöka om Nato-medlemskap. Därtill internationella klimatmöten med ett stort antal besök av högt uppsatta amerikanska politiker och militärer. Ambassadör Ramanthan har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter, detta har starkt påverkat hans karriär, med en bakgrund inom både medicin och juridik.
 
Efter lunchen så överlämnades ordet till Ambassadör Erik Ramanathan. Ambassadör Ramanathan inleder med att USA och Sverige delar många gemensamma värderingar och står nära varandra i många frågor, tex båda länderna satsar på grön förändring (Green Change) och vi ser båda vikten av bl. a. kompetens (human resources) och för att leda den utvecklingen. För att lyckas med detta så måste vi bredda vår mångfald och inkludering (Diversity, Equity and Inclusion). Viktigt är att demokrati och mänskliga rättigheter finns med i allt vad vi gör i dessa tider med ökande auktoritära regimer. Det kommer att få impact på hur vi investerar och hanterar risker genom att skapa "real Inclusion" och  De stora omvärldsförändringarna som klimatpåverkan, geopolitik, cybersäkerhet, kräver en hållbar utveckling där ESG är viktigt. ESG står för Environment, Social and Governance). Det räcker inte att regeringar och myndigheter lagstiftar och arbetar med detta. Det är den privata sektor som verkligen kan skala upp och ge frågorna relevans och skapa impact genom "the business community". Här är Sverige ett föredöme och det finns mycket för USA att ta intryck av och lära sig från Sverige. Både USA och Sverige behövs som First Movers. En annan oroande sak är pandemin och kriget i Ukraina vilket kan komma att påverka frihandel med tex ändrade leverantörskedjor och inflation. USA är kommittade att stödja Ukraina framöver och verka för frihandel. Rotary ar ett lysande exempel på hur man koppla ihop affärsvärlden och sociala utmaningar och skapa bestående förändring. Vi får inte slå oss till ro, det finns många berg som måste bestigas. Vi måste verkligen satsa och investera i gröna teknologier och åtgärder för att hantera klimatförändringar. Vi står vid en tipping point över hela världen.