Besök av Leif Östling, f.d. VD på Scania, intercitymöte med Stockholm Skanstull RK. Fantastisk föreläsare. Kul när salen är fullsatt!
I måndags gästades vi tillsammans med Stockholm Skanstull av Leif Östling, f.d. VD på Scania. Nuförtiden kanske mest känd för sitt famösa uttalande ”Vad f-n får man för pengarna” i samband med en intervju i TV.
 
Leif är gammal Rotarian och numera pensionär, men är synnerligen aktiv inom ”Kommissionen för skattenytta”. Han talade en hel del om den bristande effektiviteten framför allt vad gäller upphandling inom offentlig sektor.
 
Ett exempel på detta hämtades från pandemin där han blev tillfrågad av Regionen om Scania kunde hjälpa till att upphandla skyddsutrustning. Man sa ja och bad om specifikationer – detta kunde man inte ge. Man ville veta hur stora volymer det handlade om – det kunde man inte svara på. Man hade ingen aning om hur stor förbrukningen var, och så vidare.
Ett annat jätteproblem är att de allra flesta kommuner och regioner har egna redovisningssystem, viket gör att det inte går att utvärdera kommunernas effektivitet och göra relevanta jämförelser.
 
Han ställde också frågan hur det kommer sig att svenska läkare har 6–700 patientkontakter per år med i Tyskland och Nederländerna motsvarande siffra är 2000–2200 kontakter per år.
 
Det krävs enligt Leif ett helt nytt synsätt inom offentlig sektor, och för att illustrera vad som krävs jämförde han hur Scania utvecklades. Man hade på 90-talet enorma problem med låg effektivitet, hög personalomsättning m.m.
Man studerade Toyota som hade hög effektivitet och låg personalomsättning. Under besöket i Japan erbjöds Scania att anamma alla goda idéer som Toyota hade och utnyttja dem själva – detta sågs att man hedrade upphovsmännen till idéerna, snarare än som stöld!
Det handlar i slutänden ändå om ledarskapet enligt Östling, och för att få bukt med detta måste politiken ta itu med det på allvar.”
     
 
Vid pennan
Anders Lindgren, Rotary Skanstull