Contact: Ulf Bergman
28
nov
2022
Stockholm Söder

Sweden

Om Silviahemmet, en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens), med fokus på dagverksamheten. Om hur symptomen kan te sig i en kognitiv sjukdom och hur omgivningen kan göra det lättare för personen. Lotta Roupe, Silviasyster, Bitr. verksamhetschef, dagverksamhetsansvarig Drottningholm